Wob-verzoeken: Raad van State geeft kader hoe naar documenten dient te worden gezocht

Wob-verzoeken: Raad van State geeft kader hoe naar documenten dient te worden gezocht

Duidelijk wordt maar weer dat een bestuursorgaan — in casu de Belastingdienst — voldoende inzichtelijk moet maken hoe het een zoekslag naar aanleiding van een Wob-verzoek heeft verricht. Die zoekslag moet zorgvuldig zijn. De Raad van State geeft in deze uitspraak een duidelijk kader. Wanneer is een zoekslag zorgvuldig en wat zijn de motiveringseisen?