Alsnog op Woo-verzoek beslissen: hoeveel tijd krijgt bestuursorgaan van de rechter?

Alsnog op Woo-verzoek beslissen: hoeveel tijd krijgt bestuursorgaan van de rechter?

Als de maximale termijn van zes weken om op een Woo-verzoek is verstreken kan de verzoeker, nadat het een ingebrekestelling heeft verstuurd, naar de rechter stappen. De rechter stelt dan vast of de beslistermijn is verstreken, of de verzoeker een ingebrekestelling heeft verstuurd en of sindsdien twee weken zijn verstreken. Worden al deze procesmatige stappen afgevinkt, dan zal de rechter het bestuursorgaan opdragen alsnog een besluit te nemen en daarbij (als hoofdregel) een termijn geven van twee weken. Soms zijn Woo-verzoeken echter zodanig omvangrijk, dat ook die twee weken niet voldoende zijn.