Vrijheidsbeperking bij plaatsing kansarme asielzoekers in 'Procesbeschikbaarheidslocaties' onrechtmatig

Vrijheidsbeperking bij plaatsing kansarme asielzoekers in 'Procesbeschikbaarheidslocaties' onrechtmatig

De Rechtbank Noord-Nederland heeft een beslissing van het COA vernietigd om een Algerijnse asielzoeker in een procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) te plaatsen. Een PBL is een opvanglocatie voor asielzoekers die een kansarme asielaanvraag hebben gedaan — in het bijzonder aanvragen van 'veiligelanders'.
De PBL bestaat uit een aantal kamers en gemeenschappelijke ruimtes. Rondom de PBL staan hekken waardoor deze afgesloten is van de buitenwereld. In een PBL geldt verder een streng regime: asielzoekers hebben een verplicht dag- en avondprogramma en mogen de PBL slechts 2x een uur per dag verlaten.
De rechtbank oordeelt dat vrijheidsbeperking bij opvang van asielzoekers niet is uitgesloten. Echter, een vrijheidsbeperking die zo omvangrijk is als plaatsing in een PBL, moet wettelijk beter geregeld worden. Dat de plaatsing in een PBL voor onbepaalde tijd geldt, is eenvoudigweg onrechtmatig.