Inburgeringsplicht in buitenland in strijd met internationale verdragen

Inburgeringsplicht in buitenland in strijd met internationale verdragen

Een Ghanese vrouw die met haar drie kinderen bij haar partner in Nederland wil verblijven, mocht dat van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid niet omdat zij, ondanks meerdere pogingen, haar inburgeringsexamen in Ghana niet had gehaald. De rechtbank oordeelt dat het onderscheid dat de staatssecretaris maakt bij het bepalen wie wel en niet inburgeringsplichtig is, (onder andere) in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie.