VAR-preadviezen 2023: Zorgplichten

VAR-preadviezen 2023: Zorgplichten

De preadviezen van de Vereniging voor bestuursrecht gingen in 2023 over het thema Zorgplichten. De overheid bindt niet alleen anderen aan zorgplichten, maar is daar ook zelf aan gebonden. Zo wordt binnenkort de Awb verrijkt met een nieuw artikel 2:1 lid 1 ('Een bestuursorgaan draagt zorg voor passende ondersteuning bij het verkeer met dat bestuursorgaan') en ook in artikel 2.4 Woo zijn zorgplichten voor de overheid opgenomen, voor de documenten die bestuursorganen onder zich hebben en voor de informatie die bestuursorganen verstrekken.
Hoe verhouden zorgplichten die de overheid aan anderen oplegt zich tot verplichtingen waar zij zelf aan is gebonden? Waar ligt de grens tussen de zorg die de overheid burgers moet bieden en de eigen verantwoordelijkheid van diezelfde burgers? Hoe zit het met de kenbaarheid van zorgplichten en de rechtszekerheid van degenen aan wie de overheid zorgplichten oplegt?