Zeldzaamheid in aanbestedingszaken: dwangsom voor gemeente

Zeldzaamheid in aanbestedingszaken: dwangsom voor gemeente

Deze uitspraak bevat interessante overwegingen over wanneer sprake is van een aanbestedingsprocedure, (al dan niet fatale) termijnoverschrijding bij aanbestedingen en de motivering bij het aanwijzen van de winnaar. Welke lessen zijn er te trekken voor partijen die aanbestedingen organiseren en voor de deelnemers aan die aanbestedingen?