Gemeente mag nakoming van publieke regeling vorderen via privaatrechtelijke weg

Gemeente mag nakoming van publieke regeling vorderen via privaatrechtelijke weg

In het contract dat in casu tussen een gemeente en een zorgaanbieder is gesloten, stond dat de gemeente een administratieve controle mocht uitvoeren. Toen de gemeente dit recht wilde uitoefenen, werkte de zorginstelling niet mee. De instelling voerde aan dat de bestuursrechtelijke weg op deze wijze de privaatrechtelijke weg onaanvaardbaar zou doorkruisen, nu de Wmo de gemeente op dit punt bestuursrechtelijke bevoegdheden biedt.
Dat het kader waarbinnen een overeenkomst is gesloten, publiekrechtelijk is, maakt niet dat daarmee alle handelingen binnen dat publiekrechtelijk kader ook publiekrechtelijke rechtshandelingen zijn. De gemeente mocht de controle dan ook op basis van het contract uitvoeren.