Algeheel bedelverbod in strijd met EVRM

Algeheel bedelverbod in strijd met EVRM

In veel gemeenten is een algeheel bedelverbod ingesteld, dat luidt Het is verboden op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw om geld of andere zaken te bedelen. Het EHRM heeft echter in 2021 geoordeeld dat een algeheel bedelverbod in strijd is met het recht op eerbiediging van het privéleven (artikel 8 EVRM). Om bedelen tegen te kunnen gaan, moet sprake zijn van daadwerkelijke hinder. De VNG heeft inmiddels de model-APV aangepast.