Fundamentele waarde van gelijkheid tussen mannen en vrouwen: reden voor verlening van asiel

Fundamentele waarde van gelijkheid tussen mannen en vrouwen: reden voor verlening van asiel

Het Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in een prejudiciële verwijzing van de rechtbank Oost-Brabant over 'verwesterde vrouwen'. De term 'verwesterd' kan overboord; daar wordt een nieuwe definitie voor gegeven. Het gaat daarbij in de kern om vereenzelviging met de fundamentele waarde van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Het Hof legt onder meer aan de hand van de Definitierichtlijn, het verdrag van Istanbul en het Vluchtelingenverdrag uit dat wanneer een vrouw zich vereenzelvigt met de fundamentele waarde van gendergelijkheid dit als een geloof moet worden beschouwd, dat voor de identiteit of morele integriteit dermate fundamenteel is dat niet mag worden geëist dat dit wordt opgegeven.