Topscriptie: De positie van de verkenner bij kabinetsformaties

Topscriptie: De positie van de verkenner bij kabinetsformaties

De staatsrechtelijke positie van de verkenner in de kabinetsformatie is nergens vastgelegd. In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie wordt bekeken of daarin verandering moet komen. Centraal staat de vraag in hoeverre het haalbaar is om de verkenningsfase te reglementeren in de Grondwet, een formele wet of het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Daartoe wordt geanalyseerd hoe de verkenningsfase tot nu toe (staatsrechtelijk) wordt afgebakend en welke problemen daarbij spelen. Vervolgens wordt onderzocht welke regels een oplossing zouden kunnen bieden.