Vreemdelingenkamer Haarlem stemt in met grensdetentie van Oekraïners

Vreemdelingenkamer Haarlem stemt in met grensdetentie van Oekraïners

De Nederlandse overheid lijkt te experimenteren met ontmoediging van immigratie. Het betreft in de onderhavige zaak een nieuwe praktijk: het structureel in grensdetentie zetten van ontheemden uit Oekraïne op Schiphol. Deze ontheemden worden allemaal weer vrijgelaten - maar pas na een paar dagen in de bak gezeten te hebben. Dat is evident in strijd met de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn. De Vreemdelingenkamer in Haarlem besloot echter dat de IND hiertoe het recht heeft.