Handgeschreven briefje wethouder

Handgeschreven briefje wethouder

Een uitspraak over het vertrouwensbeginsel. Ditmaal betrof het een handgeschreven brief van een wethouder. 's Wethouders toestemming 'voor het bouwen en bewonen van een gebouwtje' impliceert niet dat voor die bouw geen bouwvergunning nodig zou zijn, noch dat op geen enkele wijze handhavend opgetreden zou worden richting appellant.