Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel modernisering rechterlijke organisatie

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel modernisering rechterlijke organisatie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het veelbesproken wetsvoorstel modernisering rechterlijke organisatie. Dit wetsvoorstel heeft onder andere betrekking op de samenwerking tussen gerechten en het nevenlocatiebeleid. Daarnaast strekt het voorstel ertoe de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren uitdrukkelijk op te nemen in de Wet op de rechterlijke organisatie.
Bovenal creëert dit wetsvoorstel de bevoegdheid van kantonrechters om zaken te gaan behandelen met een waarde tot 25.000 euro, waardoor rechtszoekenden in minder zaken verplicht zijn een advocaat in te schakelen. Op dit moment kunnen slechts zaken met een waarde tot 5.000 euro worden voorgelegd aan de kantonrechter.