E-mail burgemeester blijkt besluit

E-mail burgemeester blijkt besluit

De Afdeling komt in deze zaak tot de conclusie dat een e-mail waarin de burgemeester stelt geen rol te hebben in het geschil in kwestie, niet anders kan worden begrepen dan als afwijzing van het verzoek aan de burgemeester om maatregelen te treffen. Daarmee is de e-mail een besluit in de zin van de Awb waartegen bezwaar openstaat. Zowel de rechtbank als de burgemeester hebben dit ten onrechte niet onderkend.