Steeds minder misdrijven voor de rechter

Steeds minder misdrijven voor de rechter

De cijfers zijn bekend. Was er in 2010 nog sprake van 250.000 strafzaken, waarvan er ruim 130.000 door de strafrechter werden berecht, anno nu spreekt de strafrechter recht in ongeveer 90.000 strafdossiers; de rest wordt afgedaan door het OM. Bij de gerechtshoven gaat het in 90 procent van de gevallen om relatief eenvoudige zaken, die in eerste aanleg behandeld zijn door de politierechter. Aan deze constateringen kan sinds kort het fenomeen van de flutzaken worden toegevoegd.