Wetsvoorstellen Eigen bijdrage veroordeelden

Wetsvoorstellen Eigen bijdrage veroordeelden

Een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor het verblijf in een justitiële inrichting moet op de daders verhaald gaan worden. Een slecht plan, aldus de Raad van State.