ZSM-aanpak: pilot rechtsbijstand en het nut van rechterlijke toetsing

ZSM-aanpak: pilot rechtsbijstand en het nut van rechterlijke toetsing

Om de rechtstatelijkheid van de ZSM-aanpak te vergroten, is het OM begonnen met een pilot 'ZSM en rechtsbijstand'. Tijdens deze proef krijgen aangehouden meerderjarigen voorafgaand aan het eerste politieverhoor altijd een advocaat te spreken. Rechters en advocaten pleiten er bovendien voor dat rechterlijke toetsing mogelijk moet blijven binnen de ZSM-aanpak.