De 'redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsbeoefenaar' in het tuchtrecht

De 'redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsbeoefenaar' in het tuchtrecht

De auteur signaleert in het Nederlands Juristenblad dat tuchtrechters kennelijk steeds vaker menen dat toetsing aan de tuchtmaatstaf neerkomt op de norm van de 'redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot'. Hij herkent hierin de civielrechtelijke beroepsaansprakelijkheidsnorm en betoogt dat met een dergelijke tuchtrechtelijke beoordeling een stap wordt gezet in de richting van een 'technisch georiënteerd tuchtrecht'.