De OM-richtlijn strafvordering witwassen vs. de LOVS oriŽntatiepunten fraude

De OM-richtlijn strafvordering witwassen vs. de LOVS oriŽntatiepunten fraude

De frauderichtlijn van het Landelijk Overleg van Voorzitters van de Strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) blijkt milder dan de nieuwe witwasrichtlijn van het Openbaar Ministerie. Daar waar de richtlijn van het OM de oriŽntatiepunten van het LOVS overstijgt, moet door de verdediging worden aangevoerd dat deze richtlijnen zinledig zijn.