Klagen over verschoningsrecht

Klagen over verschoningsrecht

Tegen de inbeslagneming van (verschoningsgerechtigde) documenten kan een klaagschrift worden ingediend. Soms wordt het klaagschrift door de raadkamer al behandeld, terwijl de rechter-commissaris nog niet heeft beslist over het materiaal in de verzegelde envelop. Het komt voor dat het klaagschrift dan ongegrond wordt verklaard in afwachting van de beschikking van de rechter-commissaris. Met deze oplossing heeft de Hoge Raad korte metten gemaakt.