De strafrechter en het nemo tenetur-beginsel

De strafrechter en het nemo tenetur-beginsel

Een spanningsveld tussen het strafrecht en het fiscale recht is dat de verdachte een zwijgrecht heeft en het recht om zichzelf niet te incrimineren, terwijl de belastingplichtige een informatieplicht heeft. Dit botst nogal eens. De verhouding tussen beide is al diverse keren aan de orde geweest.