Hoe vaak wordt conservatoir beslag toegepast in strafzaken?

Hoe vaak wordt conservatoir beslag toegepast in strafzaken?

Per 2014 is de Wet conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer in werking getreden. Doel van deze specifieke vorm van beslag is om zorg te dragen dat de vergoeding van de door het slachtoffer geleden schade door de veroordeelde (in de vorm van een schadevergoedingsmaatregel) daadwerkelijk betaald wordt. Hoe vaak wordt conservatoir beslag toegepast en bij welke typen zaken? Wat is het verloop van zaken waarin conservatoir beslag is gelegd? En hoe vaak volgt het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel?