Verstrekken van fatale hoeveelheid drugs levert geen dood door schuld op

Verstrekken van fatale hoeveelheid drugs levert geen dood door schuld op

Een vriendin van verdachte overleed na het innemen van de harddrug GHB. De vriendin, een volwassen vrouw die onbekend was met de werking van de drug, had aangegeven wel eens GHB te willen proberen. De verdachte heeft vervolgens GHB in een glas geschonken en aan haar vriendin verstrekt. Het hof oordeelde dat niet is komen vast te staan dat de verdachte een te grote hoeveelheid heeft aangeboden—en sprak haar op grond daarvan terecht vrij.