Uitbuiting seizoenswerknemers

Uitbuiting seizoenswerknemers

In dit arrest geeft de Hoge Raad aan dat de vraag of van 'uitbuiting' sprake is, beoordeeld moet worden aan de hand van onder de aard en de duur van de werkzaamheden, de beperkingen die dat voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door degene die tewerkstelt wordt behaald. De Hoge Raad vindt dat het hof in dit geval heeft kunnen oordelen dat sprake is van uitbuiting en daarmee van mensenhandel.