Richtlijn voor strafvordering mobiel banditisme

Richtlijn voor strafvordering mobiel banditisme

Mobiel banditisme is een verschijningsvorm van internationaal georganiseerde vermogenscriminaliteit. De daders zijn slechts tijdelijk in een land, hebben geen binding met het land en gaan professioneel en planmatig te werk bij hun enige doel: het (veelvuldig) plegen van vermogens-, fraude- of oplichtingsdelicten in het gastland.