Richtlijn strafvordering Opiumwet beoogt uniformere straftoemeting en zwaardere straffen

Richtlijn strafvordering Opiumwet beoogt uniformere straftoemeting en zwaardere straffen

Het OM wil dat rechters zwaardere straffen opleggen voor de handel in harddrugs, en meer uniformiteit tussen arrondissementen. Daarbij moet meer rekening worden gehouden met de persoon van de verdachte, in plaats van de hoeveelheid aangetroffen drugs. Tegen 'een simpele uitvoerder of koerier' die tussen de 250 à 500 kilo cocaïne smokkelt, zal een straf worden gevorderd van maximaal 5,5 jaar. Voor een leider of organisator is de strafeis 9,5 jaar. Bij recidivisten komt daar een derde bij.