Procedurele rechten van kinderen in strafzaken

Procedurele rechten van kinderen in strafzaken

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel inzake procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte zijn in een strafprocedure. Het gaat daarbij om de navolgende rechten:
- informatie aan het kind;
- informatie voor de ouders of met ouderlijke verantwoordelijkheid belaste personen;
- bijstand van een raadsman;
- een medische beoordeling;
- eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; en
- aanwezigheid bij het onderzoek ter terechtzitting voor het kind en diens ouders.