Bewust onjuiste processen-verbaal OM leidden slechts tot bewijsuitsluiting

Bewust onjuiste processen-verbaal OM leidden slechts tot bewijsuitsluiting

In dit vonnis werd het vormverzuim van bewust onjuiste verbalisering van processen-verbaal aan de orde gesteld. Hoewel de rechtbank oordeelde dat 'met grove veronachtzaming van de belangen van de verdediging' is gehandeld, ziet de rechtbank enkel grond voor bewijsuitsluiting—in tegenstelling tot niet-ontvankelijk verklaring van het OM. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat het in deze zaak gaat om zeer ernstige verdenkingen, zodat het maatschappelijk belang bij voortzetting van vervolging zwaar moet meewegen.