Eisen aan volmachten in strafzaken

Eisen aan volmachten in strafzaken

De verdachte kan een raadsman machtigen namens hem ter zitting te verschijnen. Dit rechtsmiddel kan ook worden aangewend door tussenkomst van een advocaat. Daarbij dienen een aantal eisen in acht te worden genomen. Zo dient de advocaat onder meer expliciet te verklaren dat hij bepaaldelijk is gevolmachtigd. Die eis is van cruciaal belang.