Seks tegen de wil en seksuele intimidatie worden strafbaar

Seks tegen de wil en seksuele intimidatie worden strafbaar

Door een nieuwe strafbaarstelling voor 'seks tegen de wil' in de wet op te nemen—naast de huidige bepalingen voor verkrachting en aanranding—kunnen slachtoffers straks makkelijker aangifte doen. Nu ligt de lat soms te hoog voor het bewijs van dwang bij aanranding en verkrachting. Dat is bijvoorbeeld het geval als het slachtoffer uit angst 'verstijft' of 'bevriest' en zich daardoor niet kan uiten of verzetten, en er bovendien geen sprake is van geweld. Bij de nieuwe seksuele misdrijven is dan ook niet dwang, maar 'seks tegen de wil' het criterium.
Ook 'seksuele intimidatie' wordt strafbaar. Het gaat daarbij onder meer om het maken van opmerkingen of gebaren die seksueel van aard zijn.