Jaarverslag 2018 Adviescommissie Afgesloten Strafzaken

Jaarverslag 2018 Adviescommissie Afgesloten Strafzaken

De Adviescommissie Afgesloten strafzaken (ACAS) adviseert sinds 2012 de procureur-generaal van het parket bij de Hoge Raad over de wenselijkheid en de inhoud van onderzoek naar een mogelijke grond voor herziening van een afgesloten strafzaak. De ACAS ontving in 2018 twee adviesaanvragen en bracht vijf adviezen uit.