Kroniek Straf(proces)recht maart 2018–maart 2019

Kroniek Straf(proces)recht maart 2018–maart 2019

In deze kroniek vooral veel aandacht voor rechtspraak van het EHRM. De kroniek is overwegend procesrechtelijk van aard. In het kielzog daarvan ook aandacht voor de uitleg van de Hoge Raad over het ondervragingsrecht en compensatie in geval van een politieverklaring van een niet-ondervraagde getuige die weliswaar niet beslissend was voor de strafrechter om tot een bewezenverklaring te komen, maar waaraan wel significant weight toekomt.