Hoge Raad wijst overzichtsarrest vordering benadeelde partij

Hoge Raad wijst overzichtsarrest vordering benadeelde partij

Een langverwacht overzichtsarrest over de vordering benadeelde partij. De Hoge Raad bespreekt aan de hand van eerdere rechtspraak aandachtspunten die bij de beoordeling van vorderingen van benadeelde partijen een rol kunnen spelen. Daartoe bestaat te meer aanleiding, nu de wet met ingang van 1 januari 2019 is uitgebreid met de mogelijkheid van verhaal van zogenoemde 'verplaatste schade' binnen het strafproces, alsmede met de mogelijkheid tot vergoeding van affectieschade.