Welke functie moet tegenwoordig aan artikel 36 Sv worden toegekend?