Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank

Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank

Het Wetboek van Strafvordering bevat in Titel VIA van het vierde boek (artt. 539a-539w Sv) bepalingen met betrekking tot de opsporing van en het onderzoek naar strafbare feiten buiten het rechtsgebied van een rechtbank. De titel schept een basis in het Nederlandse recht voor de uitoefening van bepaalde strafvorderlijke bevoegdheden op het grondgebied van vreemde staten, de zee, de lucht en de (kosmische) ruimte. Hoe vaak werd dit in de periode 2010-2018 in strafprocedures toegepast en in welke context?