Handhaving bij strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden

Handhaving bij strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden

Eén van de instrumenten om de veiligheid van slachtoffers van misdrijven te waarborgen, is het beschermingsbevel. Meestal is dit een contact-, locatie- of gebiedsverbod. Een dergelijk verbod omvat gedragsregels die kunnen worden opgelegd in het kader van strafrechtelijke, civiele, of bestuurlijke procedures en heeft als doel een persoon te beschermen tegen 'een handeling die zijn of haar leven, fysieke of psychologische integriteit, waardigheid, persoonlijke vrijheid, of seksuele integriteit in gevaar kan brengen'. Hoe verloopt het handhavingsproces van beschermingsbevelen?