Afroomboete om waarborgen van ontnemingsmaatregel te omzeilen?

Afroomboete om waarborgen van ontnemingsmaatregel te omzeilen?

Een boete mede ter afroming van de winst is op zichzelf toegestaan, indien dat (neven)doel in de motivering van de strafoplegging wordt meegenomen. Het kan echter niet zo zijn dat een afroomboete wordt gebruikt om de waarborgen van de ontnemingsmaatregel te omzeilen, aldus de Advocaat-Generaal in zijn conclusie in deze zaak. Een boete kan volgens hem dus niet worden ingezet met het uitsluitende doel om een ander gevolg—in casu de ontneming van wederrechtelijk voordeel—te bereiken. De Hoge Raad lijkt daar echter geen problemen mee te hebben.