Is het nieuwe 'appverbod op de fiets' wel verbindend?

Is het nieuwe 'appverbod op de fiets' wel verbindend?

De publicatie van de uitbreiding van het verbod om in het verkeer een mobiele telefoon vast te houden, voldoet niet aan de eisen die het recht daaraan stelt en dat komt vaker voor. Dat zou voor de rechter reden moeten zijn om de bepaling onverbindend te verklaren. Bestraffen of beboeten zou in strijd zijn met het legaliteitsbeginsel, de goede bedoelingen van de wetgever ten spijt.