EHRM 28 augustus 2018, Cabral/Nederland

EHRM 28 augustus 2018, Cabral/Nederland

De zaak betrof een klacht van Cabral dat zijn veroordeling voor een straatroof uitsluitend of in overwegende mate was gebaseerd op de verklaring van een getuige die hij niet heeft kunnen ondervragen, omdat deze getuige zich heeft beroepen op zijn zwijgrecht. Het Europese Hof oordeelde dat sprake was van schending van het recht op een eerlijk proces.