Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

De Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) voorziet in een nieuwe regeling voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen in het Wetboek van Strafvordering. Het bijbehorende Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Besluit USB) behelst grotendeels de transponering van artikelen uit bestaande besluiten, waarmee de nadere regels bij Boek 6 Sv nu zoveel mogelijk zijn gebundeld.