Eerste toewijzingen affectieschade

Eerste toewijzingen affectieschade

De nieuwe Wet affectieschade heeft inmiddels tot de eerste schadevergoedingen geleid. Nabestaanden hebben sinds 1 januari 2019 niet alleen recht op materiële schadevergoeding, maar ook op schadevergoeding wegens het verdriet dat het overlijden van een naaste heeft veroorzaakt. De bedragen die hiermee gemoeid zijn, lopen uiteen van 12.500 euro tot 20.000 euro.