Wanneer is de getuige verschenen?

Wanneer is de getuige verschenen?

Wanneer kan een getuige als 'ter zitting verschenen' worden aangemerkt? Dit lijkt een eenvoudige vraag, maar de praktijk is weerbarstiger. In deze zaak zat een verbalisant tijdens de zitting op de gang te wachten. Dit was door de bode bij de aanvang van de zitting medegedeeld. De verdediging verzocht om een beslissing te nemen op de onderzoekswensen van de verdediging, waaronder het horen van de betreffende verbalisant als getuige. Het verzoek de verbalisant te horen werd met toepassing van het noodzakelijkheidscriterium afgewezen. In cassatie is daartegen geklaagd.