Van verstoren tot pesten, over bekeuren en oppakken

Van verstoren tot pesten, over bekeuren en oppakken

Wie als Marokkaans-Nederlandse jongere in de wijk Dreven en Gaarden in Den Haag opgroeit, leeft op straat—en dan wordt er regelmatig om je identiteit gevraagd. Het kan zijn dat de jongere in kwestie na een misdaadmelding aan een bepaald signalement voldoet, bijvoorbeeld 'lichtgetint'. Er is dan áltijd sprake van een legitieme reden, zoals opsporingsbelang.
In 2013 ging het anders. Toen vroegen agenten naar de identiteit van jongens die ze al kenden. Jongens die zij de dag of de week daarvoor ook al naar hun ID hadden gevraagd. Iemand zonder reden om zijn legitimatie vragen is niet toegestaan, maar in Dreven en Gaarden gold een ruimere interpretatie van de wet. Agenten noteerden signalementen van jongens als ze hingen op het voetbalveld, in portieken, voor de pizzeria. De jongens werden vervolgd en hun advocaten keken ervan op. Riekt dit niet naar etnisch profileren? In mei 2019 gaf het hof antwoord: deze werkwijze is toegestaan.