De praktijk van de Europese Toezichtmaatregel

De praktijk van de Europese Toezichtmaatregel

Er is in de afgelopen tien jaar binnen de EU een aantal ontwikkelingen geweest op het terrein van de voorlopige hechtenis. Een eerste stap werd gezet met het Kaderbesluit inzake de Europese Toezichtmaatregel (ETM). Hiermee is beoogd de mogelijkheid van voorwaardelijke schorsing van de voorlopige hechtenis te verruimen. De ETM is een eerste echt concrete stap in de richting van specifieke EU-regelgeving op dit terrein.