Gevaarscriteria in het strafrechtelijk sanctierecht

Gevaarscriteria in het strafrechtelijk sanctierecht

Niet alleen in recente wetgeving zoals de strafrechtelijke maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking ex artikel 38z Sr e.v., maar veel breder in het sanctierecht zijn inschattingen vereist over toekomstig (recidive)gevaar. In deze bijdrage wordt onderzocht bij welke sancties een dergelijke gevaarsinschatting is vereist en op welke wijze dit juridisch is ingebed met inhoudelijke criteria.