Vrijspraak overtreden Arbowet na dodelijk ongeval met heftruck: geen werkgeverschap

Vrijspraak overtreden Arbowet na dodelijk ongeval met heftruck: geen werkgeverschap

Twee zelfstandigen doen samen een klus voor een bedrijf. Bij een ongeval komt één van hen om. De ander wordt daarvoor gerechtelijk vervolgd. De eerste vraag die de rechtbank moet beantwoorden: was die ander een werkgever in de zin van de Arbowet?
De rechtbank stelt vast dat verdachte en slachtoffer beiden zelfstandig ondernemers waren. Niet ter discussie staat dat tussen beiden geen sprake was van een arbeidsovereenkomst noch van de situatie dat slachtoffer aan verdachte ter beschikking was gesteld voor het verrichten van arbeid. De vraag resteert of verdachte het slachtoffer onder zijn gezag arbeid heeft doen verrichten, als gevolg waarvan verdachte als werkgever kan worden aangemerkt.