De betekenis van de toestemming in het (medisch) strafrecht

De betekenis van de toestemming in het (medisch) strafrecht

Volgens het adagium volenti non fit iniuria geschiedt jegens hem die toestemt geen onrecht. De toestemming van het slachtoffer kan in een concreet geval in de weg staan aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de verdachte. In deze bijdrage wordt de betekenis van de toestemming in het strafrecht geduid, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op (vormen van toestemming bij) delicten die samenhangen met de medische beroepsuitoefening.