Witwassen en profijt

Witwassen en profijt

Het hof oordeelt in onderhavige zaak (#3780) dat enkel het voorhanden hebben van geldbedragen niet gelijk hoeft te staan aan daadwerkelijk wederrechtelijk verkregen voordeel. Niettemin oordeelt het hof dat deze geldbedragen tot voordeel hebben kunnen strekken. In deze zaak gaat het hof daarom na in hoeverre het geld is aangewend in het voordeel van de verdachte. In een ander arrest (#3779, van dezelfde dag) hanteert het hof een andere aanpak.