Criminaliteit en rechtshandhaving 2018

Criminaliteit en rechtshandhaving 2018

Bij ongeveer 9 op de 10 van de strafzaken sprak de rechter in 2018 een schuldigverklaring uit. Bij 1 op de 10 volgde vrijspraak. Meer dan de helft (56 procent) bestond uit vermogens-, gewelds- en zedenmisdrijven. Er werden ruim 99.000 straffen opgelegd. De gevangenisstraf was de meest opgelegde hoofdstraf (34.000), gevolgd door de taakstraf (30.000) en geldboete (23.000).