Internationale vergelijking van bejegening van jongvolwassen daders in het strafrecht

Internationale vergelijking van bejegening van jongvolwassen daders in het strafrecht

- In welke Europese landen is er sprake van een aparte bejegening van jongvolwassenen in het strafrecht?
- Wat houdt de bejegening van jongvolwassenen in de verschillende fasen in de praktijk van het strafproces (vervolging, berechting en sanctionering) in deze landen in?
- Onder welke juridische voorwaarden is het mogelijk jongvolwassenen volgens het jeugdstrafrecht te sanctioneren?
- Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen Nederland en andere landen in de bejegening van jongvolwassenen in de verschillende fasen van het strafproces?